Jeg stiller op som formand for Dansk Musiker Forbund (DMF).

Jeg stiller op i et ledelsesteam, hvis mål det er at sætte en strategisk og politisk retning for udvikling af DMF.

DMF er en stærk, dynamisk og relevant organisation, med en stærk historie og et stærkt og bredt fagligt fællesskab. Vi skal derfor bygge på bredde, viden og erfaringer fra alle hjørner af vores organisation med en synlig og fælles forståelse for forbundets vision, mission og værdier. Det skal ske igennem meget større aktivitet, med respekt for det som er godt og med åbenhed over for nye innovative ideer, samarbejder og alliancer.

DMF er medlemmerne! Derfor skal man føle en stolthed over at identificere sig som en del af dette stærke fællesskab. Som forhandlings- og aftalepartner skal der ikke herske tvivl om at DMF er en respekteret og uomgængelig medspiller hos alle kulturinstitutioner, spillesteder og musikskoler i hele landet. Vi står højt placeret, som en respekteret kilde til information og rådgivning ved alle politiske forhandlinger vedrørende musik og kultur i Danmark.

Vi skal lytte til medlemmernes behov, igennem tidssvarende, hurtige og effektive kommunikationskanaler, så vi i et stærkt samarbejde med hovedbestyrelsen og vores lokaleafdelinger, kan agere hurtigt og informativt og dermed være på forkant overfor vores medlemmer – ikke mindst som en stærk fortaler for musik og kulturlivet i Danmark.

En af grundene til at jeg har valgt at træde ind i politik, er min frustration over kulturlivets bundplacering, når det kommer til politikernes dagsorden. Der hersker en diskurs i den offentlig debat, hvor man bevidst eller ubevidst taler kulturen ned. Vi SKAL arbejde mod en endnu mere synlig og stærk politisk repræsentation af musiklivet her i Danmark. Der skal tages et politisk ansvar – lige nu er det vigtigere end nogensinde!!!

Kulturens bevillinger skal ikke betragtes som støtte men investeringer! Den politisk debat i Danmark er blevet fattigere, fordi den i så høj grad handler om økonomiske fordelinger, hvor vi i højere grad skal tænke over hvad det er for værdier og kvaliteter vi ønsker for vores samfund. 

Hos DMF, er musik vores fælles sprog, vores passion og vores liv og efter mange års erfaring i det danske musikmiljø, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at vi står stærkest når vi står sammen. 

Søs Nyengaard CV

Dansk født violinist, som er opvokset og uddannet i Adelaide, Australien. Jeg vandt min første faste stilling i The West Australian Symphony Orchestra i 1988. 

Siden 1990, hvor jeg flyttede hjem til Danmark igen, har jeg været ansat i Aarhus Symfoniorkester hvor jeg siden 2008, også har haft rollen som tillidsrepræsentant. I den forbindelse har jeg været medlem af flere kommunale udvalg, hvor jeg også har haft tæt kontakt med de kommunale politikere bl.a. for at sikre orkestrets fortsatte kommunale støtte.

Samtidig har jeg, siden 2008 også siddet i Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd, hvor jeg har været næstformand siden 2014, og nu formand, siden 2018, med mange års erfaring ved forhandling af bl. a løn, ansættelse og overenskomster, m.m.  I den forbindelse, har jeg haft tætte relationer til DMF igennem det politiske arbejde herfor, hvor jeg i 2016 også blev valgt ind i Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, og i 2018 blev valgt ind i Forretningsudvalget, med aktiv deltagelse i tillidsmandsuddannelsesudvalget og det vigtige arbejde med lovudvalget.

Jeg har også deltaget ved flere internationale musikerkonferencer, bl.a. med The International Federation of Musicians – FIM, i 2011, 2014, 2017 og 2019.

Derudover har jeg igennem årene, særligt i årene før jeg blev politisk engageret, været en aktiv kammermusiker, med hang til det innovative og eksperimenterende, bl. a. som medstifter og aktivt medlem af den, på det tidspunkt, nytænkende kvindelig fusionskunstnergruppe, ”Culturesheart” med forestillinger i perioden fra 2003 til 2013.


Jeg vil være med til at puste ny energi i Dansk Musik Forbund. Musikerne har brug for at vi som forbund går op i gear, både i ord og handling. 

Gennemslagskraft DMF skal kunne skabe større politisk opmærksomhed på musikkens og musikernes betydning i samfundet. Vi skal kunne tale musikkulturen op og skabe mere politisk opbakning til et stærkt professionelt musikmiljø i Danmark. 

Fællesskab DMF er Danmarks største faglige fællesskab for professionelle musikere, og det skal vi fortsætte med. Vi skal fremover øge medlemstallet, så vi kan vise hvilken samlende kræft vi er, og musikerne er i samfundet. 

Forhandling Vi står stærkere når vi forhandler samlet, og forhandle det skal vi. DMF skal være på forkant med at lave aftaler og overenskomster også på områder vi ikke er lykkedes med tidligere. Det er vigtigt at vi reelt arbejder for at forbedre musikernes vilkår. 

Det vil jeg arbejde for, som næstformand i Dansk Musiker Forbund. Altid med saglige argumenter, intelligent strategi og god kommunikation. 

Jeg er 42år, gift med Jeanette, som også er musiker og musikunderviser. Sammen med vores datter, Nova, bor vi i en dejlig andelsbolig på Amager. 

Musikken har altid fulgt mig, sangen, dansen og violinspillet. Jeg er vokset op i en lille østjysk by, og allerede i folkeskolen var vi ude at optræde med vores skoleband. Senere blev det, som professionel, til udgivelser, koncerter og festivaler i Danmark og på turneer rundt i verden. Nu beskæftiger jeg mig for en stor del også med at undervise. Jeg sætter stor pris på, at give det videre som jeg har samlet op gennem tiden og se musikken vokse i næste generation. 

Jeg er uddannet med violin som hovedfag, fra konservatoriets folkemusiklinje, og er lige nu ved at afslutte en diplomuddannelse i ledelse. Disse kvalifikationer tager jeg med i mit arbejde som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på mine musikskolearbejdspladser. Men også i mit arbejde som tidligere medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og som sagkyndig for Nordisk Kulturfond. 

Jeg har ledelses- og bestyrelseserfaring gennem de mange praktiske og politiske niveauer jeg har arbejdet på: Fra ungdomsarbejde i DMF til hovedbestyrelse, og arbejdet i kommunale og statslige udvalg, og jeg har erfaringer med forhandling, både i individuelle lønforhandlinger og overenskomster for musikskoleundervisere og musikere. 

Jeg stiller op som 2. næstformand i Dansk Musiker Forbund (DMF)
fordi jeg gerne vil bidrage med følgende til formandskabet: 

De unge musikere: 
Gennem de sidste 8 år har jeg været med-igangsætter af en række ungdomsudvalg i DMF København. Jeg finder det grundlæggende vigtigt for musikerforbundets fremtid, at vi hele tiden har berøringsflader med alle unge musikere, der har talentet, modet og gnisten til at gøre musikken til en levevej. 

Jeg har længe arbejdet med en grundidé om at DMF – hovedforbundet – kan hjælpe lokalafdelinger, og måske især tale ind i regionssamarbejderne, for at understøtte unge musikers netværk lokalt og regionalt. Så jeg vil arbejde for at DMF kan have mange ungdomsudvalg, som har rødder i unge ildsjæle, lokalt og regionalt i hele landet, med forskellige idéer og projekter. 

Freelancerne:
Gennem de sidste år er både de rytmiske og klassiske freelancers arbejdsvilkår blevet presset meget. Jeg vil sørge for at formandskabet fortsat taler arbejdsvilkår for freelancere ind i arbejdet i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), og at DMF bliver ved med at formidle til politikere på alle planer, at der er et politisk kædeansvar ift. understøttelse af de professionelle musikere. Dette kædeansvar er ekstremt vigtigt for musikernes fremtid og erhverv i Danmark. 

Klima-alliancen ‘Broen Til Fremtiden’ + Fagbevægelsen:
Jeg har gennem de sidste 3 år, i tæt samarbejde med Tom Frederiksen (Formand for DMF Slagelse), sørget for at det er DMF, som det overenskomstbærende fagforbund for musikere, der leverer musik til fagbevægelsen. Tom har sørget for at DMF har en plads omkring bordet, når initiativet ‘Skulder Ved Skulder’, som blev dannet ved OK18. Her sørger vi for at levere musikken til arrangementer, events og demonstrationer. 

Klima-alliancen ‘Broen Til Fremtiden’ er et samarbejde mellem en lang række fagforbund, græsrodsbevægelser og klimaforskere, som sammen vil sætte dagsordenen vedr. klimamålene ikke bliver betalt af arbejderne, men derimod bliver balanceret så alle samfundsaktører tager del i omstillingen. DMF’s rolle er at sætte musik til denne dagsorden. Det har vi gjort til de første årsmøder med stor succes.

Benjamin Aggerbeck Woll (Aggerbæk) CV

Komponist, sanger og ildsjæl for musikernes vilkår med en årlig koncertvirksomhed med ca. 150 koncerter hvert år gennem de sidste 15 år.

Bestyrelsesposter: 2017-: Bestyrelsesmedlem i forsikringsselskabet DMF Forsikring G/S 2017-: Formand for Helårshaveforeningen PF Kongelund 2016-: DMF, hovedbestyrelsesmedlem / Medlem af DMFs forretningsudvalg 2014-: Formand for Copenhagen Songwriters Festival 2014-2016: Musikforeningen Nordiske Toner, Formand, 2012-: DMF København, Næstformand2011-: Red Hill Records, bestyrelsesmedlem

Andre poster: 2016-: Repræsentant for DMF i Statens Kunstfonds Repræsentantskab

Diskografi: 2019: “Den Grønne Gren”, Benjamin & Amalie, GateWay Music Aps  2018: “Hvem Passer på Mig”, Aggerbæk/Wernblad, GateWay Music Aps 2016: “Racersneglen Robert”, Aggerbæk/Wernblad (Børneplade Grevinde Danner Stiftelsen) 2013: ”Heartbeat ”, Aggerbæk, Calibrated Music, (#2 del af dobbelt album) 2011: ”Heartbeat”, Benjamin Aggerbæk , Gateway Music Aps, (#1del af dobbelt album) 2009: ”My Oh My”, Aggerbæk, Your Favourite Records 2007: ”Back in Town” , Aggerbæk Kvintet , Your Favourite Records

Priser: 2012: Copenhagen Songwriters Festival ”Community BuilderAward” 2012 DMF København Ildsjælspris 2008: New Note Festival Ærespris