Søs Nyengaard

Posted on July 15, 2020Comments Off on Søs Nyengaard

Jeg stiller op som formand for Dansk Musiker Forbund (DMF).

Jeg stiller op i et ledelsesteam, hvis mål det er at sætte en strategisk og politisk retning for udvikling af DMF.

DMF er en stærk, dynamisk og relevant organisation, med en stærk historie og et stærkt og bredt fagligt fællesskab. Vi skal derfor bygge på bredde, viden og erfaringer fra alle hjørner af vores organisation med en synlig og fælles forståelse for forbundets vision, mission og værdier. Det skal ske igennem meget større aktivitet, med respekt for det som er godt og med åbenhed over for nye innovative ideer, samarbejder og alliancer.

DMF er medlemmerne! Derfor skal man føle en stolthed over at identificere sig som en del af dette stærke fællesskab. Som forhandlings- og aftalepartner skal der ikke herske tvivl om at DMF er en respekteret og uomgængelig medspiller hos alle kulturinstitutioner, spillesteder og musikskoler i hele landet. Vi står højt placeret, som en respekteret kilde til information og rådgivning ved alle politiske forhandlinger vedrørende musik og kultur i Danmark.

Vi skal lytte til medlemmernes behov, igennem tidssvarende, hurtige og effektive kommunikationskanaler, så vi i et stærkt samarbejde med hovedbestyrelsen og vores lokaleafdelinger, kan agere hurtigt og informativt og dermed være på forkant overfor vores medlemmer – ikke mindst som en stærk fortaler for musik og kulturlivet i Danmark.

En af grundene til at jeg har valgt at træde ind i politik, er min frustration over kulturlivets bundplacering, når det kommer til politikernes dagsorden. Der hersker en diskurs i den offentlig debat, hvor man bevidst eller ubevidst taler kulturen ned. Vi SKAL arbejde mod en endnu mere synlig og stærk politisk repræsentation af musiklivet her i Danmark. Der skal tages et politisk ansvar – lige nu er det vigtigere end nogensinde!!!

Kulturens bevillinger skal ikke betragtes som støtte men investeringer! Den politisk debat i Danmark er blevet fattigere, fordi den i så høj grad handler om økonomiske fordelinger, hvor vi i højere grad skal tænke over hvad det er for værdier og kvaliteter vi ønsker for vores samfund. 

Hos DMF, er musik vores fælles sprog, vores passion og vores liv og efter mange års erfaring i det danske musikmiljø, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om at vi står stærkest når vi står sammen. 

Søs Nyengaard CV

Dansk født violinist, som er opvokset og uddannet i Adelaide, Australien. Jeg vandt min første faste stilling i The West Australian Symphony Orchestra i 1988. 

Siden 1990, hvor jeg flyttede hjem til Danmark igen, har jeg været ansat i Aarhus Symfoniorkester hvor jeg siden 2008, også har haft rollen som tillidsrepræsentant. I den forbindelse har jeg været medlem af flere kommunale udvalg, hvor jeg også har haft tæt kontakt med de kommunale politikere bl.a. for at sikre orkestrets fortsatte kommunale støtte.

Samtidig har jeg, siden 2008 også siddet i Landsdelsorkestermusikernes Fællesråd, hvor jeg har været næstformand siden 2014, og nu formand, siden 2018, med mange års erfaring ved forhandling af bl. a løn, ansættelse og overenskomster, m.m.  I den forbindelse, har jeg haft tætte relationer til DMF igennem det politiske arbejde herfor, hvor jeg i 2016 også blev valgt ind i Dansk Musiker Forbunds hovedbestyrelse, og i 2018 blev valgt ind i Forretningsudvalget, med aktiv deltagelse i tillidsmandsuddannelsesudvalget og det vigtige arbejde med lovudvalget.

Jeg har også deltaget ved flere internationale musikerkonferencer, bl.a. med The International Federation of Musicians – FIM, i 2011, 2014, 2017 og 2019.

Derudover har jeg igennem årene, særligt i årene før jeg blev politisk engageret, været en aktiv kammermusiker, med hang til det innovative og eksperimenterende, bl. a. som medstifter og aktivt medlem af den, på det tidspunkt, nytænkende kvindelig fusionskunstnergruppe, ”Culturesheart” med forestillinger i perioden fra 2003 til 2013.