Henrik Jansberg

Posted on July 15, 2020Comments Off on Henrik Jansberg

Jeg vil være med til at puste ny energi i Dansk Musik Forbund. Musikerne har brug for at vi som forbund går op i gear, både i ord og handling. 

Gennemslagskraft DMF skal kunne skabe større politisk opmærksomhed på musikkens og musikernes betydning i samfundet. Vi skal kunne tale musikkulturen op og skabe mere politisk opbakning til et stærkt professionelt musikmiljø i Danmark. 

Fællesskab DMF er Danmarks største faglige fællesskab for professionelle musikere, og det skal vi fortsætte med. Vi skal fremover øge medlemstallet, så vi kan vise hvilken samlende kræft vi er, og musikerne er i samfundet. 

Forhandling Vi står stærkere når vi forhandler samlet, og forhandle det skal vi. DMF skal være på forkant med at lave aftaler og overenskomster også på områder vi ikke er lykkedes med tidligere. Det er vigtigt at vi reelt arbejder for at forbedre musikernes vilkår. 

Det vil jeg arbejde for, som næstformand i Dansk Musiker Forbund. Altid med saglige argumenter, intelligent strategi og god kommunikation. 

Jeg er 42år, gift med Jeanette, som også er musiker og musikunderviser. Sammen med vores datter, Nova, bor vi i en dejlig andelsbolig på Amager. 

Musikken har altid fulgt mig, sangen, dansen og violinspillet. Jeg er vokset op i en lille østjysk by, og allerede i folkeskolen var vi ude at optræde med vores skoleband. Senere blev det, som professionel, til udgivelser, koncerter og festivaler i Danmark og på turneer rundt i verden. Nu beskæftiger jeg mig for en stor del også med at undervise. Jeg sætter stor pris på, at give det videre som jeg har samlet op gennem tiden og se musikken vokse i næste generation. 

Jeg er uddannet med violin som hovedfag, fra konservatoriets folkemusiklinje, og er lige nu ved at afslutte en diplomuddannelse i ledelse. Disse kvalifikationer tager jeg med i mit arbejde som tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant på mine musikskolearbejdspladser. Men også i mit arbejde som tidligere medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og som sagkyndig for Nordisk Kulturfond. 

Jeg har ledelses- og bestyrelseserfaring gennem de mange praktiske og politiske niveauer jeg har arbejdet på: Fra ungdomsarbejde i DMF til hovedbestyrelse, og arbejdet i kommunale og statslige udvalg, og jeg har erfaringer med forhandling, både i individuelle lønforhandlinger og overenskomster for musikskoleundervisere og musikere.