Benjamin Aggerbæk

Posted on July 15, 2020Comments Off on Benjamin Aggerbæk

Jeg stiller op som 2. næstformand i Dansk Musiker Forbund (DMF)
fordi jeg gerne vil bidrage med følgende til formandskabet: 

De unge musikere: 
Gennem de sidste 8 år har jeg været med-igangsætter af en række ungdomsudvalg i DMF København. Jeg finder det grundlæggende vigtigt for musikerforbundets fremtid, at vi hele tiden har berøringsflader med alle unge musikere, der har talentet, modet og gnisten til at gøre musikken til en levevej. 

Jeg har længe arbejdet med en grundidé om at DMF – hovedforbundet – kan hjælpe lokalafdelinger, og måske især tale ind i regionssamarbejderne, for at understøtte unge musikers netværk lokalt og regionalt. Så jeg vil arbejde for at DMF kan have mange ungdomsudvalg, som har rødder i unge ildsjæle, lokalt og regionalt i hele landet, med forskellige idéer og projekter. 

Freelancerne:
Gennem de sidste år er både de rytmiske og klassiske freelancers arbejdsvilkår blevet presset meget. Jeg vil sørge for at formandskabet fortsat taler arbejdsvilkår for freelancere ind i arbejdet i FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation), og at DMF bliver ved med at formidle til politikere på alle planer, at der er et politisk kædeansvar ift. understøttelse af de professionelle musikere. Dette kædeansvar er ekstremt vigtigt for musikernes fremtid og erhverv i Danmark. 

Klima-alliancen ‘Broen Til Fremtiden’ + Fagbevægelsen:
Jeg har gennem de sidste 3 år, i tæt samarbejde med Tom Frederiksen (Formand for DMF Slagelse), sørget for at det er DMF, som det overenskomstbærende fagforbund for musikere, der leverer musik til fagbevægelsen. Tom har sørget for at DMF har en plads omkring bordet, når initiativet ‘Skulder Ved Skulder’, som blev dannet ved OK18. Her sørger vi for at levere musikken til arrangementer, events og demonstrationer. 

Klima-alliancen ‘Broen Til Fremtiden’ er et samarbejde mellem en lang række fagforbund, græsrodsbevægelser og klimaforskere, som sammen vil sætte dagsordenen vedr. klimamålene ikke bliver betalt af arbejderne, men derimod bliver balanceret så alle samfundsaktører tager del i omstillingen. DMF’s rolle er at sætte musik til denne dagsorden. Det har vi gjort til de første årsmøder med stor succes.

Benjamin Aggerbeck Woll (Aggerbæk) CV

Komponist, sanger og ildsjæl for musikernes vilkår med en årlig koncertvirksomhed med ca. 150 koncerter hvert år gennem de sidste 15 år.

Bestyrelsesposter: 2017-: Bestyrelsesmedlem i forsikringsselskabet DMF Forsikring G/S 2017-: Formand for Helårshaveforeningen PF Kongelund 2016-: DMF, hovedbestyrelsesmedlem / Medlem af DMFs forretningsudvalg 2014-: Formand for Copenhagen Songwriters Festival 2014-2016: Musikforeningen Nordiske Toner, Formand, 2012-: DMF København, Næstformand2011-: Red Hill Records, bestyrelsesmedlem

Andre poster: 2016-: Repræsentant for DMF i Statens Kunstfonds Repræsentantskab

Diskografi: 2019: “Den Grønne Gren”, Benjamin & Amalie, GateWay Music Aps  2018: “Hvem Passer på Mig”, Aggerbæk/Wernblad, GateWay Music Aps 2016: “Racersneglen Robert”, Aggerbæk/Wernblad (Børneplade Grevinde Danner Stiftelsen) 2013: ”Heartbeat ”, Aggerbæk, Calibrated Music, (#2 del af dobbelt album) 2011: ”Heartbeat”, Benjamin Aggerbæk , Gateway Music Aps, (#1del af dobbelt album) 2009: ”My Oh My”, Aggerbæk, Your Favourite Records 2007: ”Back in Town” , Aggerbæk Kvintet , Your Favourite Records

Priser: 2012: Copenhagen Songwriters Festival ”Community BuilderAward” 2012 DMF København Ildsjælspris 2008: New Note Festival Ærespris